12.1.21

Controis da 2ªAvaliación

 Controis escritos

2ª Avaliación (febreiro –marzo)

luns

martes

mércores

xoves

venres

15

16

17

18

19

Entroido

Entroido

Entroido

Matemáticas

 

Materia de exame: tema 5

22

23

24

25

26 febreiro

Lingua Castelá

 

Materia de exame: a semana anterior pon a materia na aula virtual moodle

Xeografía e Historia

 

Materia de exame: tema 6

1  marzo

2

3

4

5

Lingua Castelá

 

Materia de exame: Libro de lectura (¿Quién cuenta las estrellas?)

 

 

 

 

8

9

10

11

12

Inglés

 

Materia de exame: listening

Matemáticas

 

Materia de exame: tema 6

Francés

 

Materia de exame: compresión oral e escrita dos temas 3 e 4

Francés

 

Materia de exame: gramática e redacción dos temas 3 e 4

Educación Física

Materia de exame: Natación

15

16

17

18

19

Lingua Castelá

 

Materia de exame: a semana anterior pon a materia na aula virtual moodle

 Inglés

 

Materia de exame: temas 4 e 5

 

Lingua Galega

 

Materia de exame: a semana anterior pon a materia na aula virtual moodle

Xeografía e Historia

 

Materia de exame: tema 7

 

 

San Xosé

22

23

24

25

26

Bioloxía

 

Materia de exame: tema 5 (A Biosfera)

Matemáticas

 

Exame de Avaliación: temas 4,5 e 6

 

 

 

 

     Avaliación

 

Poderedes ver en ABALAR o boletín de notas da 2ª Avaliación

29

30

31

 

 

Semana santa