9.1.18

Controis escritos da 2ª Avaliación e Recuperacións da 1ª Avaliación

Controis escritos da 2ª Avaliación:

Materia: Matemáticas 
Data: venres 19 de xaneiro
Temas de exame: tema 5

Materia: Xeografía e Historia
Data: mércores 24 de xaneiro
Temas de exame: tema 5

Materia: Francés
Data: martes 30 de xaneiro
Temas de exame: verbos


Materia: Lingua Galega
Data: xoves 8 de febreiro
Temas de exame: libro de lectura 


Recuperacións da 1ª Avaliación:Materia: Lingua Castelá
Data: venres 19 de xaneiro
Temas de exame: Tema 1 e as páxinas 27-35, 36-38. 40-41, 48-49 e 54-55


Materia: Bioloxía e Xeoloxía
Data: xoves 25 de xaneiro
Temas de exame: temas 1, 2 e 3

27.10.09

Pensa antes de publicar!

Ollo con Internet!


Observa...


reflexiona...
analiza...pensa...