19.10.20

Controis da 1ª Avaliación

 CONTROIS ESCRITOS


Exames de decembro

luns

martes

mércores

xoves

venres

 

1 decembro

2

3

4

 

Educación Física

 

Materia de exame: bádminton

Inglés

 

Materia de exame: temas 1, 2 e 3

 

Xeografía e Historia

 

Materia de exame: tema 3

7

8

9

10

11

 

Día do Ensino

 

 

 

Inmaculada

Francés

 

Materia de exame: compresión oral e escrita dos temas 0, 1 e 2

Francés

 

Materia de exame: gramática e redacción dos temas 0, 1 e 2

Lingua Galega

 

Materia de exame: parte dos temas 2, 3 e 4

Lingua Castelá

 

Materia de exame: a semana anterior pon a materia na aula virtual moodle

14

15

16 decembro

17

18

Bioloxía

 

Materia de exame: tema 3

Matemáticas

 

Exame de Avaliación: naturais, divisibilidade e enteiros

 

 

 

Avaliación

 

 

 

 

 

Inglés

 

Materia de exame: listening

21

22 decembro

23

 

 

 

 

Entrega das notas ós alumnos/as

 

 

 

Nadal

 

 


24.9.20

 INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

.- O vindeiro luns día 28 de setembro xa empeza o servizo de comedor.

23.9.20

 Curso 2020-2021


Benvidos ao instituto!

22.6.20

Vídeo de Clases sen fume 
do alumnado de 1º B ESO


Este vídeo foi o resultado dun traballo en equipo. 
Hai que felicitar os que fixeron posible este vídeo na corentena: Sergio, Mateo, Rosa Mª, Sofía, Mercedes, Joel, Pablo e Brais


Felicidades alumnado de 1ºB ESO! 


PLAN PROXECTA
PROGRAMA CLASES SEN FUME

27.10.09

Pensa antes de publicar!

Ollo con Internet!


Observa...


reflexiona...
analiza...pensa...