25.6.18

Matricula para 2º de ESO


Matricula para 2ºESO


Recoller impresos en secretaría

22.6.18

Entrega de notas

Entrega de notas da Avaliación Ordinaria
ós pais/nais ou titores legais 
o luns 25 de xuño 
ás 12:00 da mañá

Entrega dos libros


Entrega dos libros 
de préstamo
 o luns 25 de xuño

27.10.09

Pensa antes de publicar!

Ollo con Internet!


Observa...


reflexiona...
analiza...pensa...