12.1.21

Controis da 2ªAvaliación

 Controis escritos da 2ªAvaliación


Materia: Xeografía e Historia

Data: venres 22 de xaneiro

Materia de exame: tema 4